Regulamin

 

§ 1 Dane podstawowe

www.navipremium.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielami są: Ipremium Łukasz Karczmarek, Sikorskiego 119, Klaudyn, 05-080 Izabelin. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie www.navipremium.pl. Korzystanie ze sklepu www.navipremium.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§ 2 Produkty dostępne w sklepie

www.navipremium.pl jest sklepem internetowym, oferującym szeroką gamę produktów multimedialno - nawigacyjnych, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą nabywać dostępne produkty.

§ 3 Cookies

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.navipremium.pl wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę użytkownika. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4 Rejestracja i dane osobowe

Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu i wypełnić wskazany formularz. Dane osobowe przechowywane są na oddzielnym serwerze bazy danych i odpowiednio zabezpieczone szyfrowanym hasłem. www.navipremium.eu dysponuje danymi użytkowników jedynie w ramach działania sklepu internetowego www.navipremium.plPodany przy rejestracji adres e-mail i dane osobowe nie zostaną odsprzedane, udostępnione i wykorzystywane przez podmioty trzecie. O wszelkich zmianach www.navipremium.pl poinformuje odpowiednim opisem. 

 

§ 5 Zamówienia i odbiór

 

Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji z katalogu produktów, wybór liczby produktów i kliknięcie znaku „do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru, Zamawiający przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście na terenie Warszawy bez dodatkowej opłaty. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

§ 6 Zwroty

Zamawiający, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku skorzystania z możliwości odstąpienia, Zamawiający zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. www.navipremium.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego należność za zwrócone zamówienie. www.navipremium.pl nie zwraca kwoty, jaką Zamawiający poniósł w związku z kupnem urządzenia, jeśli było ono nieprawidłowo użytkowane lub jeśli montujący uszkodził urządzenie podczas nieprawidłowej instalacji.

§ 7 Reklamacje

W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek www.navipremium.pl, który pokrywa związane z tym koszty. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz na miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, www.navipremium.eu zareklamowany towar odsyła na własny koszt. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, www.navipremium.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi www.navipremium.eu.

§ 8 Zasady zamawiania towaru

Zamówienie składane jest za pośrednictwem formularza zamówieniowego umieszczonego na stronie internetowej sklepu. Można je składać całą dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00 a także w soboty, niedziele i święta są realizowane następnego dnia roboczego. Zamawiający zobowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego bądź adresu e-mail. Ceny towarów w sklepie www.navipremium.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT na zakupiony towar. W takim przypadku należy o tym poinformować przy składaniu zamówienia oraz podać dane firmy (nazwę, adres, NIP) lub osoby fizycznej (imię, nazwisko, adres),na którą ma być wystawiona. W innym przypadku nabywca otrzyma paragon fiskalny.

§ 9 Wysyłka i zapłata

Zamówione towary są dostarczane do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Zakupiony towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia. Termin dostawy zamówionego towaru wynosi: 3 dni robocze w przypadku wysyłki Pocztą Polską, następnego dnia roboczego w przypadku wysyłki kurierem. Koszt dostarczenia zamówionego towaru wynosi odpowiednio: 15 zł w przypadku Poczty Polskiej, 22 zł w przypadku przesyłki kurierskiej. W przypadku braku towaru w magazynie, Zamawiający zostaje zawiadomiony o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Zamówienie jest realizowane po wpłacie  na rachunek sklepu www.navipremium.pl całej kwoty za zamówiony towar.


§ 9 Reklamacje

Reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres firmy: IPremium Łukasz KarczmarekSikorskiego 119, Klaudyn, 05-080 Izabelin. W piśmie tym należy: podać datę sprzedaży załączając kserokopię dowodu sprzedaży (faktura VAT lub paragon), dokładnie opisać okoliczności uzasadniające zdaniem Klienta reklamację (opis wady towaru), wskazać kto, kiedy i w jaki sposób wykrył wadę, określić czego Klient oczekuje. Dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest także dostarczenie na adres firmy IPremium Łukasz Karczmarek, Sikorskiego 119, Klaudyn, 05-080 Izabelin, reklamowanego towaru wraz z opakowaniem. IPremium Łukasz Karczmarek, Sikorskiego 119, Klaudyn, 05-080 Izabelin, zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.